7.11.10

18.3.10

17.2.10

11.2.10

UGOVOR O SARADNJI PVB KS I CZ OPĆINE OLOVO


Komadant PVB Mahir Halilović je uručio ključeve vatrogasnog vozila Enizu Čamdžiću komandiru jedinice Olovo.Vozilo je dato na korištenje Općini Olovo,jer u slučaju požara na rejonu Nišićke visoravni vatrogascima treba dosta vremena da stignu na lice mjesta zbog udaljenosti tog rejona od najbliže ispostave(Ilijaš).Time će smanjiti opasnost od proširenja požara i efikasnost gašenja požara dići na veći nivo.